Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

Discuteixen in-situ les accions i el seguiment a realitzar en cada un dels rodals del projecte

Durant el mes de maig, l'equip tècnic del projecte MixForChange ha realitzat diferents visites als rodals de Bellmunt, Montnegre, Montseny i Ripollès. Aquestes visites han ...
Continuar llegint

Segona reunió de coordinació: full de ruta i balanç

Avui s’han reunit al CTFC els socis del projecte Life MixForChange per tal de coordinar les actuacions que duran a terme aquest any. Aquestes accions ...
Continuar llegint

Reunions amb la propietat, redacció i signatura d’acords d’actuació

Durant els primers mesos de desenvolupament d'aquest projecte, s'han realitzat contactes amb diferents propietaris forestals i visites a aquells rodals potencialment aptes per formar part ...
Continuar llegint

Models innovadors de gestió forestal

Els models innovadors de gestió forestal estan concebuts per promoure la conservació dels hàbitats naturals a través de la gestió sostenible dels boscos, en el ...
Continuar llegint

Primera reunió de coordinació del projecte MixForChange

La reunió d'inici del Projecte MixForChange (LIFE15CCA/ES/000060) va tenir lloc el 3 d'octubre de 2016 al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) ...
Continuar llegint