Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

Memoràndum de normatives per fomentar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani

Ja està disponible en aquest enllaç la versió definitiva del “Memoràndum d’aspectes normatius a modificar per facilitar l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits”, coordinat ...
Continuar llegint

Cas real d’integració de l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani en les polítiques locals (Mataró)

Ja està disponible en aquest enllaç el “Cas real d'integració de l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits en les polítiques locals: Ajuntament ...
Continuar llegint

Tercera reunió del Comitè Assessor del projecte

El 18 de març hem dut a terme la tercera reunió del Comitè Assessor d’Experts del projecte, en un format de seminari telemàtic amb el ...
Continuar llegint

Boscos periurbans, planificació territorial i adaptació al canvi climàtic: buscant sinergies

Aquest matí s’ha reunit el Comitè Assessor del projecte Life MixForChange, juntament amb altres experts en polítiques locals, territorials i ambientals, canvi climàtic i gestió ...
Continuar llegint

La silvicultura MixForChange, als mitjans

Aquest mes de febrer la premsa s’ha fet ressò del projecte, amb dues aparicions a mitjans de comunicació escrits i audiovisuals. En Mario Beltrán (CTFC) ...
Continuar llegint