Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

Ja està disponible el 7è butlletí MixForChange

Ja està disponible en aquest enllaç el 7è Butlletí del projecte, corresponent a març de 2020 i que presenta les accions realitzades durant els últims 6 mesos ...
Continuar llegint

Versió definitiva del “Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor”

Aquest Protocol pretén facilitar l’avaluació de la qualitat de la fusta en peu i les possibles destinacions industrials de les principals espècies de planifolis d’alt ...
Continuar llegint

Primera versió del Memoràndum de normatives a modificar per facilitar l’adaptació al canvi climàtic del bosc mediterrani subhumit

Per fer aquest document hem revisat les disposicions i documents legals a nivell europeu, estatal, autonòmic i local, que afecten a la gestió i planificació ...
Continuar llegint

Base de dades d’empreses mediterrànies que transformen fusta de frondoses presents en el bosc mixt mediterrani subhumit

La sostenibilitat econòmica de la gestió forestal adaptativa depèn en gran mesura de la demanda de productes fusters. Hem preparat una base de dades d'empreses ...
Continuar llegint

Participació en la conferència final del projecte LIFE The Green Link

Míriam Piqué (CTFC) va presentar el MixForChange a la conferència final del projecte LIFE The Green Link a Barcelona, el 17 febrer 2020. Aquesta conferència ...
Continuar llegint