Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

Participació en la conferència final del projecte LIFE The Green Link

Míriam Piqué (CTFC) va presentar el MixForChange a la conferència final del projecte LIFE The Green Link a Barcelona, el 17 febrer 2020. Aquesta conferència ...
Continuar llegint

Cartografia de caracterització de la vulnerabilitat davant el canvi climàtic dels boscos mixtos mediterranis subhumits

Aquesta cartografia pretén mostrar la vulnerabilitat de les formacions de bosc mixt subhumit mediterrani al canvi climàtic. Aquesta cartografia s’ha realitzat a nivell de Catalunya, ...
Continuar llegint

Primer curs d’especialització en estratègies d’adaptació dels boscos mixtos sub-mediterranis (Acció E4.2)

El passat dimecres 27 de novembre va tenir lloc el primer curs d’especialització en estratègies d’adaptació dels boscos mixtos sub-mediterranis (Acció E4.2). El curs va ...
Continuar llegint

Participem a una reunió del projecte REFORM (REsilience of FORest Mixtures)

Míriam Piqué (CTFC) va participar el 20 de novembre de 2019 a Valladolid a un taller d’actors del projecte europeu REFORM (REsilience of FORest Mixtures) ...
Continuar llegint

Participació a la IV Trobada d’Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor”

El projecte MixForChange va ser presentat a la IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor, organitzada a ...
Continuar llegint