Adaptació al canvi climàtic
Adaptación al cambio climático
Climate change adaptation

Slide Image 1

Gestió forestal innovadora
Gestión forestal innovadora
Innovative forest management

Slide Image 1

Bosc mediterrani subhumit
Bosque mediterráneo subhúmedo
Mediterranean subhumid forest

Slide Image 1

Bioeconomia
Bioeconomía
Bioeconomy

Slide Image 1

Boscos mixtos
Bosques mixtos
Mixed forests

Slide Image 1

Conservació de la biodiversitat
Conservación de la biodiversidad
Biodiversity conservation

Slide Image 1

Política i normativa
Política y normativa
Policy and regulations

Slide Image 1

Espècies esporàdiques
Especies esporádicas
Sporadic species

Slide Image 1

Seguiment ecològic i silvícola
Seguimiento ecológico y selvícola
Ecologic and dasometric monitoring

Slide Image 1

Transferència de coneixement
Transferencia de conocimiento
Knowledge outreach

Slide Image 1

El MixForChange, al Webinar “Usos de la fusta local: recull d’experiències”

El MixForChange, al Webinar “Usos de la fusta local: recull d’experiències” del 14 d’octubre, en el marc de la Setmana del Bosc de Sant Celoni ...
Continuar llegint

Webinar amb estudiants del MSc Mediterranean Foresty

Webinar amb estudiants del MSc Mediterranean Foresty (https://www.medfor.eu/). 23 juny 2020 ...
Continuar llegint

Catàleg d’usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya

Hem produït aquest catàleg en col·laboració amb el Gremi Fusta i Moble i l’Incafust, amb l’objectiu de mostrar la gran diversitat i la rellevància de ...
Continuar llegint

Ja està disponible el 7è butlletí MixForChange

Ja està disponible en aquest enllaç el 7è Butlletí del projecte, corresponent a març de 2020 i que presenta les accions realitzades durant els últims 6 mesos ...
Continuar llegint

Versió definitiva del “Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor”

Aquest Protocol pretén facilitar l’avaluació de la qualitat de la fusta en peu i les possibles destinacions industrials de les principals espècies de planifolis d’alt ...
Continuar llegint