Home » Documentació i productes

Documentació i productes

Base de dades d’empreses que transformen fusta de planifolis a la Mediterrània

Integració de la gestió forestal adaptativa en polítiques i normatives

Productes tècnics:

Presentacions i comunicacions:

Descripció dels rodals i tractaments silvícoles demostratius:

Protocols de seguiment:

Productes de divulgació del projecte: