Home » Documentació i productes

Documentació i productes

Base de dades d’empreses que transformen fusta de planifolis a la Mediterrània

Informes tècnics del projecte:

Presentacions i comunicacions:

Descripció dels rodals i tractaments silvícoles demostratius:

Protocols de seguiment:

Productes de divulgació del projecte: