Home » Documentació i productes

Documentació i productes

Productes tècnics:

Descripció dels rodals i tractaments demostratius:

Base de dades d’empreses que transformen fusta de planifolis a la Mediterrània

Presentacions i comunicacions:

Productes de divulgació del projecte:

  • Panells informatius
  • Els boscos mixtos. Oportunitat per a l’adaptació al canvi climàtic i foment de la bioeconomia: projecte LIFE MixForChange. Catalunya Forestal num. 135. p.20
  •  

  • El projecte LIFE MixForChange. Gestió forestal per a l’adaptació al canvi climátic  i el foment de la bioeconomia del bosc mediterrani subhumit català. Silvicultura num. 77 p. 19-21.
  •  

  • Díptic del projecte