Home » Resultats esperats

Resultats esperats

guilleries 005

  • Implementats un total de 163 ha de rodals pilot demostratius, distribuïts en 4 zones que representen el gradient bioclimàtic i la diversitat de tipus de bosc i problemàtiques front al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani.
  • Els models implementats redueixen la competència, augmenten la vitalitat i l’eficiència en l’ús de l’aigua. Millora dels indicadors d’aquests paràmetres abans-després.
  • Els models innovadors implementats milloren la complexitat. Millora dels indicadors de diversitat estructural. Millora dels indicadors de diversitat específica arbòria abans-després.
  • Els models innovadors implementats milloren les característiques de cara a la biodiversitat. Millora dels indicadors de biodiversitat abans-després.
  • Productes d’alt valor afegit procedents del bosc mixt submediterrani catalogats i divulgats entre sectors amb demanda potencial i prescriptors.
  • Sistema pilot de logística i comercialització dissenyat i acceptat pels propietaris de l’àmbit inclòs en el mateix.
  • Adequat el marc normatiu forestal per integrar les especificitats de la gestió per a l’adaptació al canvi climàtic del bosc subhumit mediterrani.
  • Transferibilitat aconseguida. Impacte en públic objectiu. En el cas de públic especialitzat, almenys 215 participants en en les activitats presencials de formació i difusió. Models innovadors inclosos en el sistema d’Orientacions de Gestió Forestal Sostenible per a Catalunya (ORGEST). LINK
  • Impacte en les polítiques locals. Almenys 5 ajuntaments participen directament en el desenvolupament de les accions del projecte. Almenys 10 ajuntaments participen com a assistents en les activitats de transferència i difusió.