Home » Publicacions

Publicacions

Protocol de classificació visual de la qualitat de la fusta en peu de planifolis d’alt valor.
Jaime Coello (CTFC), Quim Garcia (CPF), Teresa Baiges (CPF). 2020
Usos de la fusta de frondoses d’alt valor a Catalunya.
Jaime Coello, Míriam Piqué, Mario Beltrán (CTFC). 2020
Amb la col·laboració del Gremi Fusta i Moble i Incafust